Невитребувані паї. Нерозподілені земельні ділянки. Зміни в законі

22 11 2018