рус

Правовые новости практики труда и занятости (1 квартал 2018 года)

10 04 2018

ЗАКОНОДАВСТВО 

Збільшені мінімальна зарплата та прожитковий мінімум 

01 січня 2018 року набув чинності Закон1 про новий державний бюджет на 2018 рік. Серед основних положень Закону – очікуване підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Так, відповідно до прийнятого бюджету з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата зросла до 3 723,00 грн. на місяць та 22,41 грн. за годину. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 01 січня 2018 року становить 1 700,00 грн., з 01 липня – 1 777,00 грн., а з 01 грудня – 1 853,00 грн. Більше того, з початку 2018 року заробітна плата викладачів зросла на 25%. 

Разом з тим, з підвищенням мінімальної заробітної плати, пропорційно збільшилися штрафи за порушення законодавства про працю, оскільки вони безпосередньо залежать від розміру встановленої мінімальної зарплати. 

Винятки з мораторію на перевірки 

Крім зазначеного, Закон про державний бюджет на 2018 рік передбачає продовження дії мораторію на перевірки у сфері господарської діяльності до 31 грудня 2018 року, але на дещо модифікованих умовах, що встановлені змінами до відповідного Законута які набули чинності з 01 січня 2018 року.

Однак, 22 лютого 2018 року уряд своєю Постановоюзатвердив перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюватиметься мораторій. До переліку входять 20 державних органів, серед яких можна виділити Держпродспоживслужбу (зокрема, перевірки щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів), ДФС, Національний банк України, Антимонопольний комітет, НКРЕКП, НКЦПФР, Держаудитслужба, Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення, Держпраці та її територіальні органи, частково ДСНС тощо. 

Такий підхід до формування переліку органів державного нагляду (контролю) застосовано з метою забезпечення контролю за найбільш вразливими та ризикованими сферами суспільних відносин та виконання міжнародно-правових зобов'язань України. 

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

Приватність на робочому місці 

14 лютого 2018 року зареєстровано Законопроект4 з питань приватності на робочому місці та захисту персональних даних працівників під час виконання ними трудових обов’язків. У першу чергу, нормативно-правовий акт стосується аудіо- та відеоспостереження за працівниками, а також доступу роботодавця до кореспонденції працівників (включаючи електронну пошту, месенджери, відвідані веб-сторінки, дані на жорсткому диску комп’ютера тощо). 

Законопроект враховує відповідну практику Європейського суду з прав людини, зокрема, сформовану в таких більш ранніх рішеннях, як «Халфорд проти Сполученого Королівства» (1997 рік – таємниця телефонних розмов), «Копланд проти Сполученого Королівства» (2007 рік – приватність електронної пошти), «Копке проти Німеччини» (2010 – приховане відеоспостереження на робочому місці); а також останню найбільш актуальну практику: «Барбулеску проти Румунії» (2016 рік – використання робочих месенджерів у приватних цілях) та «Лопез Рібальда проти Іспанії» (2018 рік – приховане відеоспостереження на робочому місці). 

Водночас, Законопроектом запропоновано накласти на роботодавців навіть ширші обов’язки у сфері захисту персональних даних, ніж це на сьогодні вимагається європейським законодавством. Так, пропонується передбачити в Кодексі законів про працю України додаткові гарантії захисту прав працівників на повагу до приватного життя та таємниці кореспонденції, а саме:

• заборонити аудіо- та відеоспостереження за робочим місцем працівника без попереднього письмового повідомлення (крім випадків, коли таке спостереження здійснюється з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей роботодавця – але не довше 1 місяця);

• зобов’язати роботодавців розміщувати у місцях, де ведеться аудіо- та/або відеоспостереження, спеціальні таблички-попередження;

• заборонити моніторинг робочої кореспонденції працівника (телефонні розмови, електронна пошта, месенджери, відвідані сторінки в Інтернеті, інформація на комп’ютері), якщо він здійснюється без попереднього письмового повідомлення про форми та межі такого моніторингу. 

У разі прийняття даного Законопроекту, він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

СУДОВА ПРАКТИКА 

Скасовано оподаткування пенсій 

27 лютого 2018 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення[5], яким визнав оподаткування пенсій неконституційним. Раніше оподатковувалася сума перевищення пенсії понад 13 730 грн. Проте з моменту прийняття рішення відповідні положення Податкового кодексу України, що регулювали таке оподаткування, втратили чинність.

Фактично це означає, що оподаткування пенсій ані податком на доходи фізичних осіб (18%), ані військовим збором (1,5%) більше не здійснюватиметься. 

Дане рішення КСУ було опубліковано 28 лютого 2017 року. Воно є остаточним і загальнообов'язковим, тому пенсії більше не підлягають оподаткуванню з 28 лютого 2018 року.