укр

Чи є можливим неможливе

23 10 2008

Коментарій для "Правового тижня №43"

Як достроково отримати депозитний вклад, зважаючи на постанову НБУ №319 «Про податкові заходи щодо діяльності банків»

Постанова НБУ № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» від 11 жовтня 2008 року забороняє банкам здійснювати видачу депозитних вкладів до моменту настання строку їх видачі, передбаченого договором банківського вкладу, незалежно від категорії клієнтів банку. Хоча вказана Постанова НБУ, як регулятора банківської системи України, була прийнята з метою стабілізації ситуації, що склалася на фінансовому ринку, та захисту банків від незапланованого вилучення коштів, деякі українські банки, що навіть за часів фінансової кризи мають достатній обсяг фінансових ресурсів, все ж таки прийняли рішення здійснювати дострокову видачу «цільових» вкладів (вкладів, умовами яких передбачається можливість їх дострокової видачі клієнту на реалізацію певної, визначеної договором мети, наприклад, придбання житла, автомобіля, оплата навчання та ін., без втрати відсотків, нарахованих на вклад).

Така позиція є цілком зрозумілою, адже ст. 1060 Цивільного кодексу України зобов’язує банки здійснювати видачу депозитів на першу вимогу вкладників. В зв’язку з цим, невидача цільових депозитів на першу вимогу щодо їх видачі є досить ризикованою для банків, оскільки не виключає можливості пред’явлення позовів вкладниками стосовно відшкодування збитків, пов’язаних з відсутністю можливості придбати житло, автомобіль, чи реалізувати іншу мету, передбачену договором цільового банківського вкладу.

Якщо пригадати ситуацію за часів фінансової кризи в листопаді-грудні 2004 року, коли НБУ також заборонив банкам здійснювати дострокову видачу депозитів, то вказана заборона в 2004 році, не поширювалась саме на «цільові» депозити. Оскарження Постанови НБУ № 319 від 11 жовтня 2008 року в суді не має практичного сенсу, оскільки судова справа – не дуже швидкий процес і зазвичай займає декілька місяців. Досить вірогідно, що вказана Постанова втратить чинність ще до моменту прийняття відповідних рішень судами по спорах щодо дострокової видачі банківських вкладів (за прогнозами НБУ обмеження можливості дострокової видачі депозитів діятиме 2-3 місяці).

Саме такі події розвивалися в 2004р. – рішення судів, прийняті по спорах щодо дострокової видачі вкладів, зазвичай, були неактуальними, оскільки відповідне регуляторне обмеження щодо видачі депозитів вже не діяло, а довести факт понесення збитків через невидачу депозитів на першу вимогу майже нікому з вкладників довести не вдалося, оскільки після втрати чинності постанови НБУ, яка забороняла видачу депозитів, всі вкладники отримали депозити в повній сумі разом з процентами, нарахованими на суму вкладу за весь час його знаходження на депозитному рахунку.