укр

Антимонопольне та конкурентне право

Chambers Europe 2016

«Василь Кісіль і Партнери» має надзвичайну, надійну репутацію. Фірма працює за високими стандартами»

Послуги практики

Перевірка дотримання вимог антимонопольного законодавства

 • Аналіз відповідних документів і опитування посадових осіб компанії з метою виявлення фактів порушення антимонопольного законодавства внаслідок завершених угод і операцій.
 • Розробка стратегій щодо усунення та мінімізації ризиків, викликаних раніше скоєними порушеннями або існуючими порушеннями.
 • Визначення основних ризиків, пов'язаних з виконанням компанією вимог антимонопольного законодавства, а також розробка й впровадження чіткої та простої схеми управління такими ризиками.
 • Розробка, впровадження й контроль реалізації програми дотримання антимонопольного законодавства.
 • Проведення тренінгів з питань дотримання антимонопольного законодавства.

Узгоджені дії

 • Консультування щодо передбачених національним антимонопольним законодавством наслідків висновку горизонтальних і вертикальних господарських угод.
 • Оцінка потенційних ризиків порушення антимонопольного законодавства у випадку здійснення угод, запланованих клієнтами.
 • Своєчасна підготовка необхідних заяв для отримання дозволу Антимонопольного комітету України на узгоджені дії й отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України відносно угод, запланованих клієнтами.
 • Підготовка заяв, звернень, надання відповідей на інформаційні запити, проведення переговорів з Антимонопольним комітетом України відносно спірних питань.
 • Відстоювання законності та чинності угод, що підлягають оскарженню, у будь-яких провадженнях, виробництвах, ініційованих Антимонопольним комітетом України, іншими органами виконавчої влади або приватними особами.
 • Консультування клієнтів з питань дотримання законодавства про зловживання монопольним положенням на ринку, а також відносно ризиків, пов'язаних з веденням господарської діяльності та здійсненням дій, які можуть бути визнані антиконкурентними.
 • Структурування комерційних угод, договірних положень з метою мінімізації ризиків, пов'язаних з порушенням антимонопольного законодавства.

Контроль над економічною концентрацією

 • Оцінка можливих ризиків, пов’язаних із запланованими клієнтами угодами і розробка стратегії взаємодії з Антимонопольним комітетом України.
 • Структурування угод в інтересах клієнта з мінімізацією ризиків порушень антимонопольного законодавства.
 • Одержання дозволу (попередніх висновків) Антимонопольного комітету України на концентрацію у відношенні запланованих клієнтами угод, одержання дозволів Антимонопольного комітету України на концентрацію після завершення угоди, а також урегулювання питань, що виникають у ході розслідувань, проведених Антимонопольним комітетом України до й після завершення угоди.
 • Підготовка заяв, звернень, надання відповідей на інформаційні запити, проведення переговорів з Антимонопольним комітетом України зі спірних питань, у тому числі щодо заходів правового захисту.
 • Представництво інтересів потерпілих сторін в опротестуванні угод.

Державна допомога, державні закупівлі й антиконкурентні дії органів державної влади

 • Консультування клієнтів державного та приватного сектора, включаючи постачальників і одержувачів державного фінансування або фінансових гарантій, а також третіх осіб, що оскаржують одержання державної допомоги.
 • Консультування клієнтів з питань застосування законодавства про державні закупівлі, включаючи одержувачів державних замовлень і учасників закупівель.
 • Представництво інтересів клієнтів у спорах, пов'язаних з участю в державних закупівлях.
 • Консультування клієнтів з питань структурування операцій в сфері державних закупівель.
 • Представництво інтересів клієнтів у зв'язку з антиконкурентними діями державних і органів місцевого самоврядування.

Несумлінна конкуренція

 • Захист клієнтів від несумлінних дій з боку конкурентів, у т.ч. у рамках процедур Антимонопольного комітету України.
 • Консультування клієнтів з питань правового взаємозв'язку інтелектуальної власності і конкуренції.
 • Структурування ліцензійних договорів, договорів відносно стратегічних союзів і інших договорів з метою мінімізації ризиків порушення конкурентного законодавства.
 • Представництво інтересів клієнтів в Антимонопольному комітеті України в ході розслідувань і судових розглядів, а також судових спорів, пов'язаних з порушенням прав, й інших приватноправових суперечок відносно антимонопольних питань і питань інтелектуальної власності.
 • Консультування з питань придбання виключних прав інтелектуальної власності, що вимагає одержання дозволу Антимонопольного комітету України.
 • Визначення основних ризиків, пов'язаних із дотриманням антимонопольного законодавства в частині координації спільної діяльності з конкурентами, у тому числі відносно об'єктів інтелектуальної власності.

Міжнародна торгівля

 • Консультування й представництво інтересів клієнтів з питань СОТ, торговельних розслідувань, у тому числі антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних розслідувань.
 • Консультування клієнтів відносно повного спектра питань, пов'язаних зі здійсненням угод у міжнародній торгівлі, включаючи митні питання, створення договірних структур і торговельних схем з точки зору комерційної доцільності, підтримка після завершення угод, комплексний юридичний супровід  виконання договірних умов.
 • Консультування клієнтів з питань посередництва, представництво інтересів національних і закордонних виробників і посередників у міжнародній торгівлі – агентів і дистриб'юторів.
Ключові контакти

Стельмащук Андрій

Завантажити vCard Надіслати запит

Сісецька Анна

Завантажити vCard Надіслати запит