укр

Фінанси та цінні папери

Chambers Europe 2013

Джерела стверджують: «Це дуже динамічна практика, що швидко розвивається», «Сильний гравець», «Ця фірма незмінно надає послуги найвищої якості».

Послуги практики

Банківські регуляторні питання

Ми використовуємо наші переваги, які полягають у глибоких знаннях банківського права України, для надання ефективних
юридичних консультацій з широкого спектру регуляторних питань банківського права. Багато членів нашої команди юристів у сфері банківського та фінансового права до приєднання до нашої фірми працювали провідними юридичними консультантами у великих українських та іноземних банках.

Наші юридичні послуги з регуляторних питань банківського права зокрема включають:

 • консультування з питань створення українського банку та запровадження внутрішньої юридичної експертизи;
 • юридичний супровід одержання ліцензій регулятора для новостворених банків або продовження терміну дії ліцензій існуючих банків;
 • консультування та надання юридичної підтримки в одержанні ліцензій НБУ на здійснення інвестицій, а також ліцензій на здійснення інших платежів за кордоном відповідно до вимог законодавства у сфері валютного контролю;
 • консультування з різноманітних питань збільшення капіталу шляхом залучення субординованих позик від резидентів і нерезидентів України, а також отримання дозволу НБУ на укладання договорів субординованого кредиту;
 • консультування з питань реєстрації платіжних систем в НБУ.

Регуляторні питання фінансових установ

Наші юридичні консультації охоплюють весь спектр регуляторних питань фінансових установ:

 • створення фінансових установ, включаючи страхові компанії, лізингові компанії, інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди та запровадження внутрішньої юридичної експертизи в них;
 • консультування з питань дотримання ліцензійних вимог;
 • надання юридичної підтримки в одержанні ліцензій, необхідних для здійснення основної діяльності фінансових установ;
 • повний юридичний супровід господарської діяльності фінансових установ, включаючи представництво інтересів клієнтів перед регуляторами та у відносинах з контрагентами. 

Ринки боргового капіталу

 • Випуск євробондів
 • Випуск облігацій (забезпечених активами і корпоративних) внутрішнього ринку
 • Експортне фінансування
 • Кредитування (за участю одного банку та синдиковане)
 • Проектне фінансування
 • Сек’юритизація
 • Торгове фінансування

Ринки власного капіталу компаній

 • Злиття та поглинання у фінансовому секторі
 • Первинне розміщення акцій (включаючи АДР і ГДР)
 • Приватне розміщення цінних паперів

Фінансування будівництва

Ми є визнаними ринком експертами в сфері фінансування будівництва. Наші юристи мають значний досвід розробки і впровадження різноманітних схем фінансування будівництва, включаючи встановлення відносин співробітництва з банками та фінансовими установами.
Поєднуючи розуміння ринку і знання нормативно-правової бази, ми надаємо нашим клієнтом послуги повного юридичного супроводу з наступних питань:

 • розробка та впровадження комплексних схем фінансування будівництва з інноваційними методами, включаючи:
 1. випуск цільових (безпроцентних) облігацій;

 2. фонди фінансування будівництва;

 3. фонди операцій з нерухомістю;

 4. інститути спільного інвестування;

 5. альтернативні схеми фінансування будівництва (опціони, угоди РЕПО, кредитно-депозитні схеми та ін..);

 • податкове планування схем фінансування будівництва;
 • повний юридичний супровід випуску цінних паперів (облігацій, сертифікатів), включаючи підготовку проспектів емісій та реєстрацію емісій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, підготовку та погодження договорів андерайтингу, а також консультування з питань первинного та вторинного розміщень цінних паперів;
 • підготовка юридичної документації для впровадження схем фінансування будівництва, включаючи регламенти фондів, типові форми договорів стосовно попереднього продажу об’єктів нерухомості, опціони, договори РЕПО та ін.;
 • підготовка та погодження договорів про співробітництво з банками, а також підготовка юридичних висновків стосовно схем фінансування будівництва;
 • комплексний юридичний супровід клієнта після завершення трансакцій.  

 

Ключові контакти

Бородкін Олександр

Завантажити vCard Надіслати запит

Сісецька Анна

Завантажити vCard Надіслати запит