укр

Корпоративне право / Злиття та поглинання

IFLR1000 2016

«Практичні і конкретні поради у складних питаннях, корисні і завжди вчасні»

Послуги практики

Загальні питання корпоративного права і реструктуризація

 • Консультування з питань стратегічних бізнес-ініціатив і створення оптимальної організаційної структури для новостворених бізнесів;
 • Консультування з питань створення нового або управління існуючим бізнесом в Україні, а також з питань планування та структурування інвестицій;
 • Комплексна підтримка в реалізації інвестицій в нові бізнес-ініціативи (“greenfield investments”) у будь-якій формі (включаючи цільові компанії), а також у відкритті нових структурних підрозділів (філій, представництв) іноземних юридичних осіб та їхніх дочірніх копаній в Україні;
 • Підтримка в створенні спільних підприємств і стратегічних союзів у різних галузях економіки, а також консультування з питань передачі активів та акцій (часток участі); юридичне структурування і планування діяльності спільних підприємств;
 • Комплексне консультування з різних питань у сфері корпоративного права, таких як участь у юридичній особі, збільшення/ зменшення статутного капіталу тощо; юридична підтримка з питань, що стосуються емісії корпоративних цінних паперів юридичними особами в Україні;
 • Представництво інтересів Клієнтів з питань ліквідації юридичних осіб та всіх пов'язаних з ліквідацією процедур;
 • Комплексна підтримка у здійсненні ефективної корпоративної реструктуризації бізнесу (виділ, поділ, перетворення юридичних осіб тощо), включаючи детальний аналіз ризиків впливу корпоративної реструктуризації на переривання бізнес-процесів;
 • Консультування щодо заходів з попередження банкрутства: розробка і реалізація реструктуризації, спрямованої на відновлення платоспроможності юридичних осіб; юридичний аудит неплатоспроможних юридичних осіб;
 • Консультування з питань придбання об’єктів, що знаходяться у процедурі банкрутства;
 • Юридичний супровід процедур банкрутства та санації об’єктів, що знаходяться у процедурі банкрутства. 

Комерційні договори

 • Консультування Клієнтів з різних юридичних питань, що стосуються міжнародної комерційної діяльності та комерційної діяльності в Україні, а також з поточних оперативних питань;
 • Комплексне консультування у сфері комерційної діяльності в галузях з великою кількістю регуляторних вимог;
 • Підготовка і проведення переговорів, що стосуються всіх видів комерційних договорів;
 • Надання юридичних висновків про дійсність і можливості виконання комерційних договорів. 

Корпоративне управління

 • Комплексний аналіз відповідності стандартам корпоративного управління;
 • Створення та вдосконалення стандартів корпоративного управління існуючих юридичних осіб;
 • Консультування з питань захисту прав акціонерів;
 • Планування і структурування відносин між акціонерами / учасниками спільних підприємств, між власниками та менеджментом юридичних осіб; розробка договорів про створення спільних підприємств, угод між акціонерами, угод про надання опціону тощо;
 • Підтримка в процесі викупу акцій менеджерами юридичної особи, а також в усіх пов'язаних з такими угодами питаннях;
 • Юридична експертиза створеної структури корпоративного управління для визначення потенційних ризиків недружнього поглинання. 

Корпоративне фінансування

 • Консультування з питань податкового планування і реструктуризації, що передує залученню фінансування;
 • Тактичне планування та структурування угод у сфері корпоративного фінансування, консультування з питань зменшення пов'язаних з угодами ризиків, включаючи консультації стосовно дотримання вимог, що стосуються іноземних інвестицій і валютного контролю;
 • Ефективний і надійний юридичний супровід угод, включаючи підготовку пропозицій, юридичний аудит, підготовку і проведення переговорів щодо документів за угодою (включаючи протокол про основні умови угоди, інвестиційні угоди, договори купівлі-продажу, договори про збільшення капіталу компанії, кредитні угоди тощо);
 • Участь у завершенні угод;
 • Юридичний супровід після завершення угоди, в тому числі ефективна інтеграція у сфері оподатковування та ведення бізнесу або реструктуризація, а також створення нової моделі корпоративного управління

Оподаткування

 •  Консультування з усіх питань, пов'язаних зі сплатою податків юридичними і фізичними особами;
 • Стратегічне податкове планування реструктуризації юридичних осіб, створення спільних підприємств, у тому числі в юрисдикціях зі сприятливим режимом оподаткування;
 • Консультування з питань сплати податків, пов’язаних з M&A угодами, оптимізація оподаткування в результаті M&A угод;
 • Представництво інтересів Клієнтів у відносинах з податковими органами в Україні. 

Працевлаштування

 • Надання консультацій з усіх аспектів законодавства, що регулює трудові і виробничі відносини, в тому числі з питань конфіденційності та обмежувальних зобов'язань; підготовка трудових договорів/контрактів; створення і впровадження внутрішніх процедур щодо працевлаштування і зайнятості;
 • Комплексне консультування стосовно аспектів працевлаштування в ході укладання M&A угод і здійснення корпоративної реструктуризації, включаючи дотримання вимог щодо переведення працівників;
 • Надання допомоги у працевлаштуванні іноземних громадян в Україні, включаючи отримання дозволів на працевлаштування і державну реєстрацію;
 • Розробка і впровадження програм надання працівникам юридичної особи акцій за опціонними схемами, а також програм участі в прибутках юридичної особи, систем заохочення, програм придбання менеджерами та працівниками акцій юридичної особи;
 • Консультування з усіх питань діяльності профспілок та укладання колективних договорів; підготовка і проведення переговорів щодо колективних договорів.  

Приватизація

 • Комплексне консультування з питань планування та здійснення приватизації;
 • Представництво інтересів інвестора у процесі приватизації та подання заяв про участь у конкурсі;
 • Ефективна і надійна координація процесу приватизації (проведення юридичного аудиту, підготовка та проведення переговорів щодо документів, що стосуються приватизації, оформлення і завершення придбання);
 • Надання повного спектру послуг з постприватизаційних питань у частині виконання приватизаційних зобов'язань інвестора, ефективної корпоративної реструктуризації об’єкту придбання, створення оптимальної структури корпоративного управління. 

Приватні і публічні злиття та поглинання

 • Представництво інтересів основних сторін або фінансових інвесторів/консультантів у ході придбання та злиття публічних компаній (як в M&A угодах в межах України, так і в трансграничних M&A угодах);
 • Консультування основних сторін з питань придбання і злиття приватних компаній (як в M&A угодах в межах України, так і в трансграничних M&A угодах);
 • Стратегічне планування і структурування M&A угод; надання рекомендацій з мінімізації ризиків, пов'язаних із M&A угодами;
 • Ефективний і надійний юридичний супровід M&A угод (підготовка пропозицій, проведення юридичного аудиту, підготовка і проведення переговорів стосовно документів за угодою, оформлення та завершення M&A угоди, супровід юридичних питань після завершення M&A угоди); оптимальне регулювання багатоетапних M&A угод, а також M&A угод з обмеженими в часі ресурсами;
 • Сприяння в отриманні дозволів контролюючих органів для завершення M&A угод і представництво інтересів Клієнтів у відносинах з регуляторними органами в Україні (Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Антимонопольний комітет України та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг);
 • Юридичний супровід після завершення M&A угоди, в тому числі ефективна інтеграція у сфері оподатковування та ведення бізнесу або реструктуризація;
 • Надання консультацій з питань угод з активами. 

Регуляторні питання

 • Консультування з усіх питань щодо вимог до комерційної діяльності в найбільш регламентованих галузях в Україні;
 • Надання підтримки в одержанні спеціальних дозволів, ліцензій і узгоджень, необхідних для здійснення комерційної діяльності в Україні;
 • Правова експертиза відповідності вимогам у сфері іноземного інвестування і валютного контролю; реєстрація іноземних інвестицій в Україну;
 • Консультування з регуляторних питань стосовно емісії та обігу корпоративних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо);
 • Консультування з питань правового регулювання процедур банкрутства;
 • Правова експертиза договорів і гарантійних зобов'язань щодо виконання вимог стосовно захисту прав споживачів;
 • Представництво інтересів Клієнтів у відносинах з регулятивними органами та установами. 
Ключові контакти

Ігонін Володимир

Завантажити vCard Надіслати запит

Бородкін Олександр

Завантажити vCard Надіслати запит

Сісецька Анна

Завантажити vCard Надіслати запит