публікації

Пестициди, агрохімікати, захист бджіл

24/05/2021

Олег Качмар

Партнер, адвокат

Національний судовий процес,
Реструктуризація та банкрутство,
Агробізнес,
Страхування

Богдан Шабаровський

Юрист, адвокат

Національний судовий процес

Упродовж найближчих місяців очікується прийняття Верховною Радою низки законопроєктів, які суттєво змінюють правове регулювання виробництва та обігу пестицидів і агрохімікатів, а саме:

 • Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами (реєстр. № 4558);
 • Проєкт Закону про захист рослин (реєстр. № 4600), а також пов’язані з ним проєкти Законів реєстр. № 4601, реєстр. № 4602, реєстр № 4603;
 • Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» щодо вдосконалення вимог до маркування пестицидів і агрохімікатів (реєстр. № 5237);
 • Проєкт Закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України (реєстр. № 2289);
 • Проєкт Закону про хімічну безпеку та управління хімічними речовинами, а також 
 • Проєкт Закону про розвиток бджільництва та захист бджіл (реєстр. № 5274-1), та 
 • Проєкт Закону щодо біоцидних продуктів.

Що передбачається змінити і як це вплине на виробників, імпортерів, дистриб’юторів, зберігачів і користувачів пестицидів та агрохімікатів?

Запровадження «подвійної реєстрації» пестицидів та агрохімікатів

Проєкт Закону «Про хімічну безпеку та управління хімічними речовинами», прийняття якого передбачене рішенням РНБО від 19.03.2021, передбачає «подвійну реєстрацію» пестицидів:

першу – у порядку Закону України «Про пестициди і агрохімікати», що є звичним для вітчизняного ринку; 

другу – у порядку Закону України «Про хімічну безпеку та управління хімічними речовинами», що є новим для України.

Порядок державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, передбачений Законом України «Про пестициди і агрохімікати», планується дещо змінити в результаті прийняття законопроєкту № 4558 – здебільшого шляхом уточнення повноважень державних органів у процедурі реєстрації. 

Перелік підприємств, на яких відбуватимуться державні випробування з метою токсиколого-гігієнічної оцінки, формуватиме МОЗ, а не Держпродспоживслужба. Прийняття законопроєкту № 4558 зумовить затвердження Кабміном оновлених порядків державних випробувань пестицидів і агрохімікатів та їх державної реєстрації.

Своєю чергою, законопроєкт № 5237 передбачає, що еколого-експертна оцінка матеріалів, поданих для державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, повинна включати оцінку їх небезпечності для нецільових об’єктів, в тому числі, бджіл. Методику еколого-експертної оцінки буде затверджувати Міндовкілля, а перелік нецільових об’єктів – Кабмін. Прикметно, що оцінка небезпечності пестицидів та агрохімікатів для нецільових об’єктів, зокрема, бджіл, передбачена й чинним Порядком проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів. Положення законопроєкту сформульовані таким чином, що, наразі не зрозуміло, в чому полягатиме відмінність, але, скоріше за все, в тому, що за чинним Порядком не всі види пестицидів та агрохімікатів повинні пройти передреєстраційну перевірку на безпечність саме для бджіл, а за законопроєктом № 5237 – всі. 

Що вважатиметься пестицидами? 

У світлі запровадження подвійної реєстрації лише для пестицидів визначення поняття пестициду має важливе значення.

У законопроєкті № 4600 пестициди визначені як «засоби захисту рослин та біоцидні продукти». 

При цьому, під «засобами захисту рослин» пропонується розуміти таке: «засоби захисту рослин – засоби в тій формі, в якій вони постачаються користувачам, які складаються або містять діючі речовини, антидоти або синергісти, і призначені для:

 • захисту рослин або продуктів рослинного походження від шкідливих організмів або запобігання дії таких організмів на них, за винятком тих випадків, якщо основним призначенням засобу є дезінфекція, відмінна від захисту рослин або продуктів рослинного походження; 
 • впливу на життєві процеси рослин, зокрема речовини, що впливають на їх ріст, за виключенням поживних речовин; 
 • зберігання рослин, продуктів рослинного походження в тій мірі, в якій такі речовини або засоби не підпадають під дію законодавства України щодо консервантів; 
 • знищення небажаних рослин або частин рослин, крім водоростей, якщо засоби не застосовуються на ґрунті або у воді для захисту рослин; 
 • контролю або запобігання небажаному росту рослин, крім водоростей, якщо засоби не застосовуються на ґрунті або у воді для захисту рослин». 

Поняття «біоцидний продукт» законопроєкт № 4600 пропонує визначати як: «будь-яка речовина або суміш, в тій формі, в якій вона постачається користувачам, яка складається, містить або утворює одну або більше діючих речовин, призначена для знищення, стримування, знезараження, запобігання дії або регулювання іншим способом будь-якого шкідливого організму за допомогою будь-яких засобів, крім фізичних чи механічних дій; будь-яка речовина або суміш, утворена з речовин або сумішей, які самі по собі не потрапляють під дію другого абзацу цього пункту, призначена для знищення, стримування, знезараження, запобігання дії або регулювання іншим способом будь-якого шкідливого організму за допомогою будь-яких засобів, крім фізичних чи механічних дій. Оброблений матеріал, що має біоцидне призначення, також вважається біоцидним продуктом».

Водночас, за рішенням РНБО від 19.03.2021 КабМін повинен до 19.06.2021 підготувати та внести на розгляд парламенту проєкт закону щодо біоцидних продуктів з урахуванням положень Регламенту ЄС № 528/2012.

Інший законопроєкт (№ 4558) пропонує віднести до пестицидів регулятори росту рослин, які нині відносяться до агрохімікатів. При цьому регуляторами росту рослин, відповідно до законопроєкту, вважатимуться не лише хімічні речовини, а й речовини біологічного походження, які впливають на процеси росту і розвитку рослин. 

Які передбачаються нові вимоги до маркування і пакування пестицидів та агрохімікатів та наслідки за неналежне маркування чи пакування?

Плануються зміни й щодо змісту та форми маркування пестицидів і агрохімікатів. 

У змісті маркування чітко вираженою є лише одна принципова зміна – необхідність зазначення заборон та обмежень в контексті небезпечності для нецільових об’єктів, зокрема, бджіл (законопроєкт № 5237).

Однак, Міндовкілля ще повинне затвердити вимоги до пакування та маркування пестицидів та агрохімікатів, які унеможливлять їх помилкове прийняття за харчовий продукт, напій, лікарський засіб та корм (законопроєкт № 4558), і може затвердити додаткові вимоги до маркування (законопроєкт № 5237).

Також передбачається суттєва зміна щодо форми – уся інформація про пестицид чи агрохімікат має бути поміщена на етикетці (законопроєкт № 4558). Але в іншому законопроєкті (№ 4600) ця ж норма вказує, що кожна одиниця товару [пестициду чи агрохімікату] повинна супроводжуватися інструкцією, що додається до товарної одиниці та/або розміщується на її етикетці.

Препарати із невідповідним маркуванням чи пакуванням підпадатимуть під визначення «фальсифіковані пестициди і агрохімікати» і підлягатимуть вилученню та утилізації.

Нові вимоги до обігу

Пестициди повинні будуть супроводжуватися паспортом безпечності хімічної продукції (проєкт Закону про хімічну безпеку та управління хімічними речовинами). Продавати ж пестициди зможуть лише дистриб’ютори, які включені до державного реєстру професійних користувачів, дистриб’юторів та консультантів у сфері захисту рослин, в штаті яких наявний хоча б один консультант із чинним посвідченням про проходження навчання (законопроєкт № 4600).

З метою захисту бджіл плануються суттєві обмеження в застосуванні пестицидів. Так, застосування буде можливим виключно до сходу та після заходу сонця (законопроєкт № 5274-1), за умови своєчасного сповіщення пасічників, населення, органу місцевого самоврядування. 

Звільнення від страхування

На сьогодні страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, належить до обов’язкових видів страхування. Законопроєктами № 4558 та № 4600 виключається обов’язкове страхування діяльності у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

Ліцензування

Якщо сьогодні виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, зокрема, пестицидів підлягає ліцензуванню, то законопроєктом № 4558 планується уточнити, що ліцензуванню підлягає «виробництво, у тому числі фасування». Таким чином, фасування пестицидів вимагатиме ліцензії.

Які вимоги до реклами пестицидів? 

На сьогодні законодавством не встановлено жодних вимог чи обмежень до реклами пестицидів. Водночас, законопроєктом № 4600 запроваджуються вимоги до реклами пестицидів. З-поміж іншого, реклама повинна містити назву препарату, номер і дату державної реєстрації, а також супроводжуватися словами «Застосовуйте пестициди безпечним способом. Завжди читайте етикетку та інформацію про пестицид перед його застосуванням», які займають не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами.

Реклама пестицидів, що відноситимуться до І або ІІ класу небезпечності, за загальним правилом, буде заборонена.

Особливості ввезення в Україну

Законопроєктом № 2289 пропонується скасувати, що обов’язковою умовою завезення незареєстрованих в Україні пестицидів для цілей їх реєстрації є державна реєстрація в країні походження. Найближчим часом планується прийняття цього законопроєкту в другому читанні. Це дозволить ініціювати в Україні процедуру державної реєстрації пестициду, розробленого за кордоном, ще до того, як цей пестицид буде зареєстрований в країні походження.

Водночас, заборонятиметься ввезення (пересилання) фізичними особами в Україну будь-яких пестицидів та агрохімікатів (законопроєкти № 4558 та № 4600).

Державний контроль (перевірки) та відповідальність

Відповідно до законопроєкту № 4600, державні інспектори отримають досить розмите право «безперешкодного доступу без попередження до місць здійснення державного контролю, місць здійснення інших офіційних заходів».

Вилучення та утилізація фальсифікату

Крім цього, в державних інспекторів з’явиться повноваження вилучати та утилізовувати фальсифіковані пестициди і агрохімікати (законопроєкт № 4558). При цьому поняття «фальсифіковані пестициди і агрохімікати» наводиться у законопроєкті № 4600 – сюди входять, зокрема, препарати із невідповідним маркуванням чи пакуванням. Крім того, під визначення «фальсифіковані пестициди і агрохімікати» підпадатиме також продукція, яка не відповідає іншим встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, та/або продукція, на пакуванні якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.

Кримінальна відповідальність

Законопроєктом № 4601 запроваджується кримінальна відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та/або збут фальсифікованих засобів захисту рослин. За виготовлення та/або збут засобів захисту рослин, які не пройшли державної реєстрації, взагалі буде передбачено позбавлення волі від 8 до 10 років.

Штрафи 

Посилюється відповідальність і за адміністративні правопорушення у сфері засобів захисту рослин (законопроєкт № 4602). Зокрема, розміщення на ринку, пакування, транспортування, зберігання, використання, застосування, змішування та/або утилізація засобів захисту рослин та/або їх діючих речовин з порушенням вимог законодавства України про захист рослин каратиметься штрафом від 3 400 до 6 800 грн.

Значно більші штрафи передбачені законопроєктом № 4600. З-поміж іншого, за порушення вимог щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин – у розмірі до 18 мінімальних заробітних плат (станом на травень 2021 – 108 000 грн), за неповідомлення про застосування засобу захисту рослин – у розмірі до 15 мінімальних заробітних плат (станом на травень 2021 – 90 000 грн). 

***

Отже, попереду виробників, імпортерів, дистриб’юторів, зберігачів і користувачів пестицидів та агрохімікатів чекають суттєві зміни у правовому регулюванні виробництва та обігу пестицидів і агрохімікатів. Однак, зміни, що пропонуються, не слід сприймати як догму: практика показує, що багато законотворчих ініціатив змінюються та доопрацьовуються під часу руху законопроєкту від реєстрації і прийняття у Верховній Раді до підписання Президентом. Часто – за ініціативою активного бізнесу та його юридичних радників. Тому закликаємо учасників ринку не бути байдужими до майбутніх «правил гри».

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.

більше аналітики

11/07/2021

Ситуації, коли орендовані земельні ділянки будуть продаватись без відома орендарів, будуть рідкістю (казусом), а не намаганням «обійти» переважне право орендаря...

Олег Качмар

09/07/2021

Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення порушує питання утримання наявного земельного банку. Складно спрогнозувати, наскільки буде поширеною практика порушення переважного права орендаря на купівлю землі сільськогосподарського призначення, проте алгоритм дій у такій ситуації варто знати всім...

Олег Качмар