публікації

Податкові перевірки

29/05/2020

Частково змінюються правила проведення перевірок та вимоги до податкового повідомлення-рішення. При цьому, перевірки, розпочаті до 1 січня 2021 року, розгляд заперечень до актів цих перевірок, прийняття податкових повідомлень-рішень за їх результатами, а також адміністративне оскарження здійснюється за старими правилами.
1. Як змінюються правила внесення змін до плану-графіка перевірок?

Внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок допускається в таких випадках:

  • якщо зміни є технічними (зміна найменування платника, який був включений до плану, виправлення технічних помилок). У разі зміни найменування оновлений план-графік має бути оприлюднений на веб-сайті ДПС до 30 числа останнього місяця кварталу. У разі виправлення технічних помилок оновлений план-графік оприлюднюється до 30 числа місяця, який передує місяцю, в якому буде проводитись перевірка;
  • включення платника до плану не частіше одного разу в першому кварталі поточного року (у такому разі перевірка може бути розпочата не раніше 1 липня поточного року);
  • включення платника до плану не частіше одного разу в другому кварталі поточного року (у такому разі перевірка може бути розпочата не раніше 1 жовтня поточного року).

2. Як змінились підстави проведення позапланових перевірок?

Зміни передбачають, що рішення суду (слідчого судді) не може бути підставою для проведення позапланової перевірки.

3. Як змінюються вимоги до податкових повідомлень-рішень?


Якщо податкове повідомлення-рішення прийняте за результатами документальної перевірки та є підставою для накладення штрафу, то воно додатково має містити:

  • обґрунтування підстав для донарахування суми податку (зменшення суми бюджетного відшкодування ПДВ), в тому числі інформацію щодо обставин вчинення порушень, періоду, за який вчинено порушення, розрахунок суми податку, яку має сплатити особа, інформацію про подання платником заперечень, посилання на норми законодавства, які порушив платник;
  • посилання на акт документальної перевірки;
  • детальний розрахунок штрафів, пені;
  • інформацію про наявність обставин, які пом’якшують відповідальність або звільняють від фінансової відповідальності (див. розділ «Відповідальність»).

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.