публікації

Постійне представництво нерезидента, облік нерезидента в Україні

29/05/2020

Якщо ви тісно співпрацюєте (здійснюєте повноваження від імені компанії-нерезидента), то за певних умов нові правила оподаткування постійних представництв нерезидента можуть стосуватися саме вас.
1. Як змінилися ознаки, які дозволяють визнати об’єкт (особу) постійним представництвом нерезидента?

По-перше, змінилися строки, які необхідно брати до уваги при визнанні постійного представництва, та порядок розрахунку цих строків. Також доповнено ознаки наявності в особи фактичних повноважень, що здійснюються на користь нерезидента. Наприклад, використання особою електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента для комунікації з таким нерезидентом або третіми особами може свідчити про наявність ознак постійного представництва.

Крім того, змінюється порядок розрахунку прибутку постійного представництва нерезидента, а також збільшуються штрафи за нереєстрацію постійного представництва. Зміни в частині постійних представництв діють з 23 травня 2020 року.

3. З якого часу будуть діяти нові правила щодо обліку нерезидентів?

Нерезиденти, які діють на території України та до 23 травня 2020 року зареєстрували/ліцензували на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, і станом на 1 липня 2020 року не перебувають на обліку в податкових органах, повинні протягом 3 місяців подати до податкового органу документи для взяття їх на облік.

Перевірки щодо дотримання вимог обліку нерезидентів можуть бути призначені з 1 січня 2020 року. За результатами такої перевірки податковий орган бере нерезидента на облік, якщо підтверджено ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво. Крім того, податковий орган вживає заходів щодо зняття з обліку відокремленого підрозділу (постійного представництва), якщо за результатами перевірки підтверджено припинення нерезидентом діяльності в Україні.

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.