публікації

Реформа трудового законодавства стартувала з дерегуляції

05/11/2021

У першому читанні було розглянуто Проєкт Закону №5388 щодо дерегуляції трудових відносин та прийнято його за основу. Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту №5388, він спрямований на лібералізацію та дебюрократизацію трудових відносин та сприяє спрощенню ведення бізнесу та легальному оформленню трудових відносин. Нижче ми проаналізували ті напрямки дерегуляції, що згадуються у законопроєкті №5388.

Додаткові умови трудового договору

Новий законопроєкт пропонує передбачити, що до трудових договорів може бути включено додаткові: (1) трудові і соціально-побутові пільги для працівника; (2) права, обов’язки і умови відповідальності сторін; (3) умови матеріального забезпечення та організації праці працівника; (4) умови припинення трудового договору, у тому числі дострокового.

Окрім цього, сторони зможуть врегулювати у трудовому договорі і ряд інших питань, які раніше визначалися законом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками змінності або роботодавцем за погодженням з профспілкою. У трудовому договорі будуть встановлені час початку і закінчення роботи та перерви, вихідні дні, підстави залучення до надурочних робіт та до роботи у вихідні дні. При цьому, скасовується обов’язок роботодавця отримувати на це дозвіл у виборного органу первинної профспілкової організації – достатньо буде лише проінформувати профспілку. 

Інформування працівника до початку роботи (ст. 29 КЗпПУ)

Проєкт закону встановлює, що у спосіб, узгоджений із працівником, роботодавець повинен буде проінформувати його про: місце та дату початку роботи, його трудову функцію (посаду та перелік посадові обов’язки), підстави та строки укладення строкового договору, процедуру та строки попередження про звільнення, тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці. 

Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця

Законодавець пропонує скасувати загальний порядок погодження із профспілкою звільнення її членів. На підставі цього пропонується повністю виключити ст. 43, 431 з Кодексу та ст. 39 з ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», які наразі визначають підстави та порядок такого погодження. 

Строковий трудовий договір

Запропоновано максимальний строк укладання строкових трудових договір (5 років) та вичерпний перелік підстав для їх укладення. Захист працівників, що працюють за строковим договором, посилиться закріпленням обов’язку за роботодавцем інформувати працівника про вакансії, які передбачають укладення безстрокового договору.

Випробування

Випробування заборонено буде встановлювати виключно особі, яка не досягла 18 років; вагітній жінці; у разі укладення трудового договору строком до 12 місяців; особі з інвалідністю, що направлена на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; в інших випадках, передбачених законом.

Матеріальна відповідальність

Повністю в новій редакції викладено главу про матеріальну відповідальність працівника. Так, пряма дійсна майнова шкода вважатиметься заподіяною діями (бездіяльністю) працівника, якщо за відсутності таких дій (бездіяльності) такої шкоди не було б заподіяно. При цьому передбачені і певні винятки. Наприклад, якщо працівник (1) дотримувався умов, визначених трудовим договором; (2) діяв за наявності обставин необхідної оборони чи крайньої необхідності; (3) вчинив дії, що належать до категорії нормального виробничо-господарського ризику, (4) заподіяв пряму дійсну шкоду внаслідок невиконання роботодавцем зобов’язань щодо забезпечення необхідних умов для збереження його майна чи майнових прав працівника.

Отже, запропоновані у законопроєкті №5388 зміни загалом спрощують загальне регулювання трудових відносин та дозволяють роботодавцю і працівнику визначати фактично усі можливі питання у трудовому договорі. Це робить їх більш вільними у виборі положень, посилює договірне регулювання та роль працівника у вирішенні питань, які безпосередньо стосуються його роботи.

Автори: Валерія Безпала, партнерка, та Анна Некрасова, молодша юристка

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.

більше аналітики

28/12/2021

Що таке посадова інструкція? Чому вона важлива для працівників? Законодавство про працю України не містить чіткого визначення поняття посадової інструкції. Проте, вичерпне визначення цього терміну надає Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів...

Валерія Безпала

12/11/2021

Адміністративні суди знову визнали порядок проведення інспекційних відвідувань Держпраці протиправним та нечинним. Така постанова була прийнята 14 вересня 2021 року Шостим апеляційним адміністративним судом (справа № 640/17424/19)...

Валерія Безпала