публікації

Податок на прибуток

29/05/2020

Якщо ваша компанія сплачує податок на прибуток, то нові норми в цій частині матимуть для вас значення.
1. Як змінилися ліміти річного доходу компанії для визначення звітних періодів?

Ліміти річного доходу компанії для незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці та застосування річного звітного періоду зросли із 20 мільйонів гривень до 40 мільйонів гривень. Ця норма діє з 23 травня 2020 року.

2. Що таке правила «тонкої капіталізації»?
 

З 1 січня 2021 року обмеження визнання процентних витрат («тонка капіталізація») поширюються на суму боргових зобов’язань перед будь-якими нерезидентами, а не лише пов’язаними особами-нерезидентами. Коригування фінансового результату здійснюється на суму перевищення нарахованих процентів понад 30 відсотків суми розрахованого об’єкта оподаткування, збільшеного на суму фінансових витрат та амортизаційних відрахувань (раніше – 50%). 

3. Що включає поняття «ділова мета операції» відповідно до нових правил?

Для платників, які здійснюють операції з нерезидентами, встановлюється вимога наявності ділової мети операції та встановлюються основні ознаки цього поняття:

  • головною або однією з головних цілей операції або її результатом не є отримання певної податкової вигоди; та 
  • особа була б готова придбати товар, роботи, послуги у непов’язаної особи у зіставних умовах. 

Відсутність ділової мети доводиться контролюючими органами, причому наведені вище ознаки не є вичерпними для цього доведення. Сума витрат за операціями з нерезидентами, які не мають ділової мети, збільшує фінансовий результат до оподаткування. Ці правила діють з 23 травня 2020 року. Разом з тим, судова практика вже тривалий час використовує концепцію «ділової мети операцій» під час розгляду податкових спорів щодо оподаткування податком на прибуток, ПДВ.

4. Як змінюються правила обліку основних засобів?
 

З 23 травня 2020 року діють зміни щодо обліку основних засобів, зокрема:

  • визнання засобу основним відбувається, якщо вартість активу більша за 20 тисяч гривень (раніше – 6 тисяч гривень);
  • амортизація не буде нараховуватися за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією;
  • зменшуються мінімально допустимі строки амортизації та запроваджується «виробничий» спосіб амортизації.  

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.