публікації

Судовий збір у справах про відшкодування завданої державними органами шкоди: хто і за що мусить платити?

14/12/2019

Олександра Бортман

Юристка, адвокатка

Національний судовий процес

Законом України «Про судовий збір» передбачено певні особливості справляння судового збору у справах про відшкодування шкоди, завданої державними органами та органами місцевого самоврядування. Державні органи часто намагаються скористатись цими положеннями Закону, щоб не сплачувати судовий збір за подання апеляційних чи касаційних скарг у вказаній категорії справ, та просять звільнити їх від сплати судового збору. Яку позицію займає Верховний Суд, та хто дійсно може не платити судовий збір у подібних справах?

Чи повинен сплачувати судовий збір позивач?

Перелік осіб, що звільняються від сплати судового збору, та категорії справ у яких судовий збір можна не сплачувати, встановлюються, зокрема, Законом України «Про судовий збір».

Передбачається, що за подання позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, не справляється судовий збір (п. 13 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір»).

Логіка законодавця у виокремленні цієї категорії справ з об’єктів справляння судового збору проста – особа, якій державним органом вже завдано шкоду, не мусить платити, щоб віднайти справедливість в суді та отримати відшкодування.

При цьому, Верховний Суд розширювально тлумачить ці положення Закону  та займає позицію, що у цій категорії справ позивачі не повинні сплачувати судовий збір також і за подання апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд справи за нововиявленими обставинами. Таку позицію Об'єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду висловила у постанові від 20.06.2018 р.  

Такий підхід відповідає позиції Великої Палати Верховного Суду, висловленої нею у постанові від 21.03.2018 р. Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що порушені права захищаються як у суді першої інстанції (при пред'явленні позову), так і на наступних стадіях судового процесу, в тому числі при апеляційному перегляді, відтак, оскільки ці стадії судового захисту є єдиним судовим процесом, завданням якого є справедливий розгляд і вирішення судових справ з метою захисту порушеного права, особи, які звернулись до суду за захистом прав споживача звільняються від сплати судового збору не тільки за подання ними позовних заяв, а і за подачу, зокрема, апеляційної скарги.

Отже, позивач у справах про відшкодування шкоди, завданої державними органами, не повинен сплачувати судовий збір не тільки за подання позовної заяви, а і за подання апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд справи за нововиявленими обставинами.

Чи можуть державні органи не платити судовий збір у цій категорії справ?

У таких спорах, програючи в суді першої чи апеляційної інстанції, державні органи часто просять звільнити їх від сплати судового збору за подачу апеляційної чи касаційної скарги, аргументуючи це тим, що оскільки за подання позовної заяви судовий збір не справляється, то і за подання апеляційної чи касаційної скарги – теж платити не потрібно.

Позиція Верховного Суду з цього приводу була неоднозначною. В одних справах Верховний Суд вказував, що з п. 13 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір» вбачається, що суб'єктом застосування зазначеної норми є лише, особа якій заподіяно шкоду  незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, та Законом не передбачено можливості звільнення від сплати судового збору самого суб'єкта заподіяння шкоди (ухвала Верховного Суду від 02.08.2018 р.).

В інших справах Верховний Суд займав протилежну позицію. До прикладу, врахувавши принцип рівності усіх учасників судового процесу, у постанові від 06.05.2019 р. у справі про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями Митниці, Верховний Суд дійшов висновку, що подання відповідачем апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції по суті заявлених вимог не оплачується судовим збором, оскільки справляння судового збору за подання позовної заяви не передбачено.

Суд виходив з того, що судовий збір визначається (розраховується) з розміру судового збору, що підлягає сплаті при поданні заяви. Водночас, оскільки за подання позовної заяви у цій категорії справ судовий збір не справляється, то і за подання апеляційних та касаційних скарг на судове рішення прийняте по суті заявлених вимог – судовий збір також не підлягає сплаті.

Проте вже в листопаді 2019 року Об'єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відступила від  цієї позиції Верховного Суду. У постанові від 05.11.2019 р. у справі про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями Митниці, враховуючи те, що у даному випадку з апеляційною скаргою зверталась Митниця, яка є відповідачем у справі, Суд дійшов висновку, що на неї не поширюються положення законодавства щодо звільнення від сплати судового збору за подання апеляційних та касаційних скарг у справах за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду. Верховний Суд виходив з того, що правом на звільнення від сплати судового збору у даній категорії справ наділяються виключно позивачі.

Отже, наразі позиція Верховного Суду однозначна – державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи та інші, відповідачі у справах про відшкодування шкоди, завданої їх незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю, повинні сплачувати судовий збір за подання ними апеляційних та касаційних скарг на рішення судів по суті заявлених вимог, який розраховується з суми, яка підлягала б сплаті позивачем за подання позовної заяви.
* * *
Відтак, наразі Верховний Суд поставив крапку у питанні сплати судового збору державними органами (органами місцевого самоврядування тощо) у справах про відшкодування шкоди, завданої їх незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю. Позиція Верховного Суду, на нашу думку, відповідає логіці законодавця, адже позивач у цій категорії справ є фактично потерпілим і тому звільняється від сплати судового збору. Натомість, державні органи, рішення (дії чи бездіяльність) яких стала причиною збитків, не повинні мати пільги на сплату судового збору у цій категорії справ.

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.

більше аналітики

16/05/2017

Автори: Олег Качмар, Олександра Бортман

Олег Качмар, Олександра Бортман

21/09/2016

Автори: Олег Качмар, Олександра Бортман

Олег Качмар, Олександра Бортман